Wie zijn wij?

De 4 Benelux is centraal in Nederland gevestigd: in Oostzaan ligt de basis.

De 4 Benelux heeft een team van enthousiaste specialisten die hun sporen in de branche hebben verdiend. Dit houdt in dat U altijd te maken heeft met specialisten die vakkundig en bekwaam zijn.

De bestrijdingsmiddelenwet is de laatste jaren aangepast. Hierdoor zijn veel bestrijdingsmiddelen vervallen en nieuwe middelen ontwikkelen is kostbaar! Doordat er minder gewerkt moet worden met bestrijdingsmiddelen, dient er meer gekeken te worden naar het weren en voorkomen van dierplagen.
De 4 Benelux dierplaagpreventie kan u hierin adviseren.

ONS MOTTO IS: Weren is beter dan bestrijden.

De meeste soorten ongedierte worden op één of andere manier een gebouw binnengebracht.
Wering en een goede ingangscontrole is van groot belang.
Bij knaagdier overlast is het veelal zo dat bouwtechnische gebreken hier debet aan zijn.
Ook kan het zijn dat de besmetting al heeft plaatsgevonden tijdens de bouw van uw pand.

De 4 Benelux zoekt met u naar oplossingen. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat bouwtechnische verbeteringen ten aanzien van plaagdier wering niet, altijd kostbaar hoeft te zijn. Soms is een kleine aanpassing al een grote verbetering.

De 4 Benelux heeft de mensen en de middelen om ook bouwtechnische gebreken te herstellen.
Resultaten die wij behalen zijn niet voor korte duur. Het moet namelijk niet zo zijn dat de aandacht pas komt na de klacht!

Bestrijdingstechnisch is er de laatste jaren veel veranderd. Denk hierbij aan de nieuwe vliegenlampen op lijmbasis, veilige lokazen m.b.t. voedselveiligheid en non-tox lokazen (niet vergiftigde lokaasmiddelen). Ook de vangmiddelen zoals catch-all vallen (mechanische muizenval) mogen wij zeker niet vergeten. Het is veelal noodzakelijk om slechts te signaleren.

Afnemers en controlerende instanties eisen non-tox preparaten indien er geen last is van plaagdieren. Door regelmatige controles en visuele inspecties worden eventuele besmettingen vroegtijdig opgemerkt. Daar waar nodig wordt onmiddellijk actie ondernomen.

De 4 Benelux voldoet aan de hoge standaard die in het systeem is vastgelegd, en verdient dus het keurmerk.
De kwaliteit wordt gewaarborgd door onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instanties.