Bedrijfsverklaring en werkwijze

De 4 Benelux werkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving en de wettelijke gebruiksvoorschriften van de biociden die wij toepassen. Daarnaast wordt bij het uitvoeren van de ongediertebestrijding rondom gebouwen en opslagplaatsen gewerkt volgens werkwijze en principes vermeld in de laatste versie van het handboek ‘beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen’ opgesteld door de KPMB en vastgesteld door het Ctgb en ILenT. Deze werkwijze heeft als doel de risico’s die verband houden met het gebruik van biociden zoveel mogelijk beperken.

Naast dat onze medewerkers in het bezit zijn van de diploma ‘beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen’ zoals verplicht is onder personen die op professionele basis ongediertebestrijding uitvoeren, zijn wij ook in het bezit van het nascholingscertificaat ‘IPM-K & buitengebruik anticoagulantia’.

Voor onze klant houdt dit in dat wij niet simpelweg zorgen voor bestrijding van ongedierte, maar dat wij ook meedenken in de wering van ongedierte en het op de juiste wijzen vastleggen van alle processen rondom de ongediertebestrijding. Alleen onder specifieke voorwaarden, zoals vastgelegd in het eerder genoemde handboek, kan er gebruik worden gemaakt van biociden. Hierbij is het van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen de klant en ons. Naast dat de klant gevraagd kan worden extra controles uit te voeren om de kosten van de overeenkomst in de hand te houden, kan het ook zo zijn dat de klant preventieve maatregelen dient uit te voeren alvorens tot bestrijding over kan worden gegaan. Hiervoor tekent de klant ook in onze overeenkomst.

Datum: 1 januari 2017

Johan en Michael Hendriks, eigenaren De 4 Benelux