Uiterlijk:

 • Kleur lichtbruin tot zwart.
 • Lange spring poten aan achterlijf.
 • Eitjes 0,5 mm lang, ovaalvormig en wit van kleur.

Ontwikkeling:

 • Het eistadium van de vogelvlo duurt bij 20ºC ongeveer 1 week.
 • Het popstadium duurt 1 tot 2 weken; onder absolute rust kan dit tot 1 jaar duren.
 • Per bloedmaaltijd worden er 3 tot 9 eitjes gelegd.

Leefwijze:

 • Leven op en rond de omgeving van de gastheer vaak in nesten.
 • Bij het verlaten van de nesten komt het vaak voor dat de vogelvlo binnendringt in woningen.

Schade:

 • Veroorzaken huidirritatie bij gastheer.
 • Kunnen ziektes overbrengen.

Wering/preventie:

 • Voorkom nesten onder daken.
 • Oude nesten verwijderen, ook in vogelhuisjes en schoonmaken.
 • Controleer regelmatig uw huisdieren en hun slaapplaatsen.

Oplossing:

 • Neem contact op met ons bedrijf.