Referenties

De 4 Benelux is werkzaam in de volgende sectoren:

 • Farmaceutische industrie
 • Gezondheidszorg
 • Hotels
 • Industrie en bouw
 • Logistiek
 • Kantoren & gebouwen
 • Landbouw en veeteelt
 • Openbare voorzieningen
 • Publieke sector
 • Gemeentelijke overheidsinstellingen
 • Musea en antieke voorwerpen
 • Supermarkten
 • Detailhandel voeding
 • Detailhandel
 • Restaurants & cafés
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Buitenschoolse opvang
 • Naschoolse opvang
 • Kinderdagverblijf

U ziet, aan ervaring geen gebrek!
Mocht u referenties willen neem dan contact met De 4 Benelux